Dr. Hossein Ali Olia- Architect  

              دکتر حسینعلی اولیا ـ آرشیتکت 

This is a test

 

.با تشکر از بازدیدتان. در صورت تمایل، برای تماس از فرم زیر استفاده فرمایید

I appreciate your visit. Should you wish so, please feel free to send me your message. 

      master-mahmood-olia.net       تارنمای استاد محمود اولیا، پدر ارجمند دکتر اولیا

نظرات شما - Your thoughts

با لذت فراوان بار ها از گالری دیدن کردم. این مجموعه نمایانگر تسلط فکر خلاق دکتر اولیا ست در گفتگویی با فناوری تا فرم را در جهت بیان پیام به پیش برند. این آثار که بیننده را باچالشی فکری و اعجابی بصری روبرو می کند. به علاوه سفری در خیال شاهد دغدغه ی ایشان است برای بیان لحظاتی از تاریخ معاصر ایران در قالب هنر . موفق ، شاد و پایدار باشند - عاطفه

This site is created under Dr. Olia's supervision.        این تارنما زیر نظر دکتر اولیا و در سایه ی راهنمایی های ایشان  به روز میشود.